1) GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE TOLERANSLANDIRMA EĞİTİMİ (GB&T)

Bu eğitimin amacı, sizlerin Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma alanındaki teknik yetkinliğinizi üst seviyeye taşımaktır. Bununla birlikte iş süreçlerindeki etkinlik ve verimliliğinizi artırmanız amaçlanmaktadır.

Eğitimlerimizin ve katılımcılar daki eğitim sonu gelişmeyi görmek amacı ile ön ve son test uygulamamız standart olarak tüm eğitimlerimizde vardır. Eğitim sonunda 75 ve üzeri puan alan katılımcılara başarı belgesi, altında alanlarada katılımcı belgesi düzenlenmektedir. Eğitimlerimiz, video, sınıf içi bölüm sonu sorularını cevaplama, gerçek teknik resimler üzerinde belirtilen yerleri doldurma ve yorumlama, yaşanmış hayat hikayeleri ile renkli bir eğitim olmaktadır. Bu şekilde katılımcıların dikkati devamlı olarak üst seviyede tutulduğundan algı, öğrenme ve pekiştirme ile birlikte akılda kalıcılık sağlanmış olmaktadır.

Bazı Amaçlar aşağıda belirtilmiştir.

Geometrik Toleranslar ile ilgili terimleri ve sembolleri açıklayabilecek,

Geometrik Toleranslandırma sisteminin arkasındaki temel ilke ve kavramları tanımlayabilecek,

Teknik resimlerde verilen geometrik sembol ve toleransların projeye nasıl etki edebileceğini yorumlayabilecek,

Mevcut teknik resimler üzerinde karşılaşılan geometrik toleransları açıklayabilecek vb…

Eğitim İçeriği ;

  1. Tasarım ve Teknik Resmin Önemi

Tasarım ve  Teknik Resim Tanımı

Yüzey İşleme İşaretleri

  1. Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma.

2.1.  Tanımı

2.2. GB&T İhtiyacı

2.3. GB&T Tarihçesi

  1. Toleransların Oluşmasına Sebep olan Etkenler

3.1. Makine, Kalıp ve Aparat Kaynaklı Toleranslar

3.2. Birleştirme Tekniklerinin Toleransları

3.3. Çalışan Kaynaklı Hatalar Sonucu Ortaya Çıkan Toleranslar

3.4. Ölçü Aletleri ve Çevre Etkileri

  1. ASME Standartları GD&T Ölçülendirme ve Toleranslandırma.

4.1. GB&T Bir Dildir

4.2. Üç Boyutlu Geometrik Elemanları

4.3. Parçaların Boyutları

4.4. Parça Ölçüm Yerleri

4.5. ASME Tasarımı

4.6. Dizilerin (Kutucukların) Kontrolü..

4.7. Boyutsal Ölçülendirme ve Yorumlama.

4.7.1. Boyutsal Ölçülendirmenin Önemi ve Gereği

4.7.2. Boyutsal Ölçülendirmede Kullanılan Elemanlar

4.7.3. Boyutsal Ölçülendirmenin Doğrulanması

4.7.4. Birden Fazla Yorumlamanın Sağladığı Fayda.

4.8. En Çok ve En Az Malzeme Durumu (Maximum Material Condition- MMC/Least Material Condition-LMC)

4.9. Şekil ve Konum Toleransları

4.9.1. Şekil ve Konum Toleranslarının Açıklanması

4.9.2. Koordinat Sistemine ve Gerçek Konuma Göre Toleranslandırma.

4.10. Geometrik Tolerans Sembollerinin Açıklanması

4.10.1. Doğrusallık Toleransı

4.10.2. Düzlemsellik Toleransı

4.10.3. Dairesellik Toleransı

4.10.4. Silindirlik Toleransı

4.10.5. Hat-Çizgi Şeklinde Profil Toleransı

4.10.6. Yüzey Şeklinde Profil Toleransı

4.10.7. Açısallık (Eğim) Toleransı

4.10.8. Diklik Tolerans Sembolü..

4.10.9. Paralellik Tolerans Sembolü..

4.10.10. Konum Tolerans Sembolü..

4.10.11. Eş Merkezlilik ve Eksenlilik Toleransı

4.10.12. Simetriklik Toleransı

4.10.13. Salgı (Yalpalama) Toleransı

4.10.14. Toplam Salgı (Yalpalama) Toleransı

  1. ASME Standartlarında Önemli Semboller

5.1. Kesim Hattı Tolerans Sembolü..

5.2. Asimetrik Tolerans Sembolü..

5.3. Düzensiz Yüzey ve Hatların Özellikleri

5.4. Tolerans Değişim Oranı (Mesafeye Göre)

5.5. Karmaşık Parçaların Kompozit Özellik Kontrol Şekilleri

5.6. Asimetrik Tolerans Uygulaması

5.7. Mesafeye Göre Tolerans Uygulaması

5.8. Project (Uzatılmış) Tolerans

5.9. Datum gösterimleri ve Ön yeterlilik

2) TOLERANS ZİNCİRİ ANALİZİ EĞİTİMİ

Tolerans Analizlerinin Yapılmasındaki Amaçlardan bazıları ;

Basit sistemlerin Tolerans zinciri analizini yapabileceksiniz,

Nihai ürünün geometrisinin elde edilmesinde gerekli olan tolerans limitlerinin belirlenmesi,

Proje, proses, ürün ve kalite sorunlarını daha proje aşamasında iken tespit edilmesini sağlamak,

Tolerans analizi ile tasarladığınız sistemde muhtemel tolerans çakışmalarını proje aşamasında tespit etmiş olacaksınız,

Tolerans zinciri analizi, yapma yöntemlerini ve gerekli olan ihtiyaçları açıklayabileceksiniz

Tolerans analizlerinin projeleri nasıl yönlendirdiğini, mevcut araçlarda yaşanan sorunların çözümünde nasıl kullanıldığını ve ürün geometrisi üzerindeki etkilerini açıklayabileceksiniz vb.

Eğitim İçeriği ;

Geometri ve Ürün Geometrisi

1.1. Geometri Tanımı

1.2. Ürün Geometrisi Tanımı

Tolerans Zinciri Analizleri

2.1. Tolerans Tanımı

2.2. Tolerans Zincir Analizi ve Tanımı

2.3. Tolerans Analizleri Hesaplama Şekilleri

2.3.1. Aritmetik – Worst-Case (En Kötü Durum)

2.3.2. İstatistiksel Tolerans Analizi

2.4. Neden Tolerans Zinciri Analizine İhtiyaç Vardır?

2.5. Tolerans Analizleri Ürün Üzerinde 2 Türlü Hedefe Ulaşmaya  Hizmet Eder

2.6. Tolerans Analizlerinin Kullanım Alanları

2.7. Tolerans Tipleri

2.7.1. Ölçü Toleransları

2.7.2. Geçme Toleransları

2.8. Tolerans Analizlerinin Yapılma Ortamları

2.8.1. Bilgisayar Ortamında Kullanılan Tolerans Analizleri Programları

2.8.2. Minitab veya Excel Tabanlı Yazılım Programları

2.8.3. Manuel Tolerans Analizleri Yöntemi

2.9. Tolerans Analizinde Kullanılan Metodlar

2.10. Tolerans Analizlerinin Yapılaması İçin İhitiyaçlar

2.11. Tolerans Zinciri Analizlerini Etkileyen Unsurlar

2.12. Tolerans Zinciri Analizlerinin Projedeki Yeri

2.13. Tolerans Analizlerinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Yetkinlikler

2.14. Tolerans Analizlerini Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

2.15. Tolerans Ortaya Çıkmasındaki Bazı Sebepler

2.16. Tolerans Zinciri Analizi Mantığı

2.17. Paralellik Tolerans Analizi Hesaplaması

2.18. Tolerans Analizi Hesaplaması

2.18.1. Simetrik Tolerans Analizi Hesaplaması

2.18.2. Asimetrik Tolerans Analizi Hesaplaması

2.18.3. Aritmetik Yöntem İle Tolerans Analizi Hesaplaması (En Kötü Durum)

2.19. İstatistiksel Tolerans Analizlerinin Üretimle İlişkilendirilmesi

2.20. Tolerans Analizleri Uygulamaları

Proses Yeteneği (Proses Capability)

3.1. Genel Bilgi ve Tanımlama

3.2. Toleranslara Göre Kontrol İçin Bölgelerin Tespiti

3.3. Sürecin İstatistiksel Kontrol İle Yönetildiğinde Süreç Yeterliliği Üzerinde Oluşan Etki

3.4. Proses Yeteneği (Cp) ve Proses Yetenek Indexi (Cpk)

Eğitim Özeti

3) APARAT – FİKSTÜR TASARIMI EĞİTİMİ

    Aparat – Fikstür Tasarımı Eğitimi Amaçlarından bazıları ;

Aparat çeşitlerini tanır ve kullanım alanlarını belirtebilir.

Aparatları oluşturan parçaları bilir ve tasarım esnasında doğru şekilde kullanabilir,

Aparat çalışma şekillerini ve mantığını kavrar ve aparat tasarım onaylarında öneri getirebilir,

Aparat tasarımında gerekli olan metotları belirler ve tasarladığı aparatın fonksiyonelliğini garanti eder.

Fikstür tasarımı sırasında en çok karşılaşılan problemleri bilir buna göre hatasız bir tasarım oluşturabilir.

Aparatların ürün üzerindeki etkilerini yorumlayarak ürünü iyileştirme adına aparata nasıl müdahale edileceğini bilir.

Basit montajlı parçaların geometri beklentilerine uygun aparatlarını minimum hata ile tasarlayabilir.

Eğitim İçeriği ;

1- Aparat Tasarımına Giriş

1.1- Tanım ve Görsel gösterim

1.2- Tasarım Girdilerinin (Şartname ve özel istek dosyaları) İncelenmesi

1.3- Ön Tasarımlar ve Konsept Çalışmaları

1.4- Aparat Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

1.4.1- Aparata Yüklenecek Parçaların Referans Noktaları

1.4.2- Aparata Parça Yükleme Sıraları

1.4.3- Punta Kaynak Noktaları ve Pense Erişilebilirliği

1.4.4- Sıkma (Blokajlama) Noktaları

1.4.5- Manuel ve Pnömatik Blokajlama Grupları

1.4.6- Standart Elemanların Seçilmesi

1.4.7- Malzeme Seçimi

1.4.8- Toleranslar

1.4.9- Aparat Kontrol (Ölçüm) İçin Referans Noktaları

1.4.10- Ana Taşıyıcı Plaka ve Ayaklar

2- Aparat Çeşitleri

2.1- Kaynak Aparatları

2.1.1- Manuel Kaynak Aparatları

2.1.2- Pnömatik Kaynak Aparatları

2.1.3- Robot otomasyonlu Kaynak Aparatları

2.1.4- Punta (Nokta) Kaynak Aparatları

2.1.5- Gazaltı Kaynak Aparatları

2.1.6- Tuker Kaynak Aparatları

2.2- Montaj Aparatları

2.2.1- Manuel el aparatları

2.2.2- Pnömatik partnerli aparatlar

2.3- Delik Delme Aparatları

2.3.1- Pnomatik Delik Delme Aparatları

2.3.2- Hidrolik Delik Delme Aparatları

2.3.3- Servo Motorlu Delik Delme Aparatları

2.4- Kenetleme Aparatları

2.4.1- Table-Top (Masa Üstü) Kenetleme Aparatları

2.4.2- Pres Tipi Kenetleme Aparatları

2.4.3- Roller Hamming (Rulo çekiçleme) Kenetleme Aparatları

2.5- Kontrol Fikstürleri

2.6- Modüler Aparatlar

2.7- Prototip Aparatlar

2.8- Transfer sistemleri (Konveyorler) ve Ara Stok Sehpaları

2.9- Gripper (Tutucu) Aparatlar

2.10- Test Aparatlar

3- Aparatı Oluşturan Kısımlar

3.1- Ana Taşıyıcı karkas, Pleyt ve Ayaklar

3.2- Blokajlama Grupları

3.2.1- Manuel Sabit Gruplar

3.2.2- Manuel Kapamalı Pnömatik açmalı Gruplar

3.2.3- Pnömatik Blokajlamalı Gruplar

3.2.4- Devrilmeli Blokajlamalı Gruplar

3.3- Referans Perno Grupları

3.3.1- Sabit Referans Perno Grubu

3.3.2- Hareketli Referans Perno Grubu

3.4- Pense izleyicileri

3.5- Sensör seçimi ve yerleşimleri

3.6- Poka-yoke sistemleri

3.7-Ön Referanslama (Klavuz) Ayakları

3.8- Asansör

3.9- PLC pano sistemleri, Valfler ve Şartlandırıcılar

4- Aparat Tasarımından Önce Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar

4.1- Şartname Kontrolü

4.2- Parçalara ait 3 Boyutlu Matematik Model ve 2D Teknik resim Kontrolleri

5- Aparat Tasarımı – 3 Boyutlu ve 2D Teknik Resimlerin Oluşturulması

5.1- Aparatın 3D (Üç Boyutlu) tasarımında dikkat edilmesi gerekenler

5.2- Aparatın 2D Teknik resimleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken

5.3- Aparat Tasarımında Yapılan Hatalar

5.4- 2D Teknik Resimlerde Yapılan Hatalar ve Eksiklikler

5.6- Fikstür Tasarım Kontrol Formu (3D Üç boyutlu)

5.7- Fikstür Tasarım Kontrol Formu (2D Teknik Resim)

4) REFERANSLAMA VE KOORDİNAT SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Bu eğitimde koordinat sistemi, araç koordinat sisteminin ne anlama geldiği açıklanacak. Bununla birlikte parçalar üzerinde doğru referanslamanın önemini kavrayarak tanımlama kurallarını da öğrenmiş olacaksınız.

İş hayatınızda referans noktasız herhangi bir parçayı tasarlamak, üretmek ve ölçmenin mümkün olamayacağı kavranmış olacak. Mutlaka öncelikle parçalarda referans noktalarının tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmeniz gerektiğinden söz edilmiştir. Hatalı referans noktası tanımlamanın nihai ürün üzerinde oluşturacağı geometrik sorunların neler olabileceği açıklanmıştır.

Eğitim İçeriği ;

Koordinat Sistemi

1.1. Koordinat Sistemi (XYZ)

1.2. Araç Koordinat Sistemi

Referans Sistemi

2.1. Referanslama Mantığının Açıklanması (3, 2, 1 Kuralı)

2.2. Referans Noktalarının Sembollerinin Gösterilmesi

2.3. Komple Araç Üzerinde Referans Noktalarının Gösterilmesi

2.4. Referans Noktalarının Tanımlama (Yerleri) Şekilleri

2.5. Referanslama 3-2-1 Kuralına Göre Tolerans Tablolarında XYZ Tanımlanması

2.6. Teknik Resimler Üzerinde Referans Noktalarının Gösterilmesi

2.7. Referans Noktaları Tanımlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

2.8.Referanslama Noktası Tanımlama Mantığının Parçalar Üzerinde Açıklanması

2.9. Referans Noktaları Tanımlanırken Tolerans Çakışmasının Önlenmesi

2.10. Proses Akışına Göre Referans Noktalarının Tanımlanması

2.11. Referans Noktalarının Önemi

5) Referanslama ve Koordinat Sistemleri – Ölçme ve Kontrol Metodları & Ölçüm Yorumlama Eğitimi

Hedef Yetkinlikler

Bu eğitim ile katılımcıların koordinat sistemleri ile araç koordinat sistemlerinin tanıması sağlanır. Datum tanımlama ile gerekli yetkinliklere detaylı olarak sahip olur. Ölçüm metodlarını ve ölçüm cihazlarını tanıması ve kullanılması ile ilgili yetkinlikler kazandırılması sağlanmış olur. Ölçüm raporunu doğru olarak okuma ve yorumlama becerileri kazanır.

Amaçlar :

Referanslama metodlarını bilir, ölçüm tasarımı öncesi hangilerinin kullanacağını belirler,

Ölçme ve Kontrol metodları konusunda bilgi sahibi olur,

Ölçülecek parçaya göre ölçüm cihazını seçebilir ve ölçüm metodunu belirleyebilir,

Ölçüm cihazları ve programları konusunda genel bilgiye sahip olur,

Kalibro ile serbest ölçüm arasındaki farkları ve/veya bağlantıları kurabilir,

Müşteri beklentileri ile parçaların toleransları arasındaki ilişkiyi kurar,

Ölçüm raporlarını doğru bir şekilde yorumlayabilir,

Ölçüm sonuçlarının nihai ürün üzerindeki etkisi konusunda yorum yaparak problemin çözülmesi için katkı sağlar.

Eğitim içeriği ;

Ön test

  1. Koordinat Sistemi

1.1. Koordinat Sistemi (XYZ)

1.2. Araç Koordinat Sistemi

  1. Referans Sistemi

2.1. Referanslama Mantığının Açıklanması (3, 2, 1 Kuralı)

2.2. Referans Noktalarının Sembollerinin Gösterilmesi

2.3. Komple Araç Üzerinde Referans Noktalarının Gösterilmesi

2.4. Referans Noktalarının Tanımlama (Yerleri) Şekilleri

2.5. Referanslama 3-2-1 Kuralına Göre Tolerans Tablolarında XYZ Tanımlanması

2.6. Teknik Resimler Üzerinde Referans Noktalarının Gösterilmesi

2.7. Referans Noktaları Tanımlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

2.8.Referanslama Noktası Tanımlama Mantığının Parçalar Üzerinde Açıklanması

2.9. Proses Akışına Göre Referans Noktalarının Tanımlanması

2.10. Farklı Geometrideki Parçaların Referans Noktalarının  Tanımlanması

2.11. Referans Noktalarının Önemi

  1. Ölçüm Sistemleri

3.1. Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi

3.2. Ölçüm ve Kontrol Kavramları

3.3. Metrik Ölçü Sisteminde Uzunluk Ölçüleri

3.4. Uzunluk Ölçü Aletleri

3.5. İleri Teknoloji Ölçüm Cihazları

3.6. Ölçüm Raporu İnceleme ve Yorumlama

Özet